Polityka Prywatności

Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i przejrzystym informowaniu o tym, jakie informacje gromadzimy oraz co z nimi robimy. Polityka prywatności dołączana jest również do umowy, faktury oraz oferty i dotyczy danych osoby, która jest klientem, lub jest w procesie prowadzenia negocjacji / ofertowania z Restauracją Malibu.


1.      Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,
jest Restauracja Malibu w Bydgoszczy.

2.      Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
 • adres e-mail: malibubydgoszcz@gmail.com
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Restauracja Malibu, ul. Swobodna 5, 85-790 Bydgoszcz.

 • 3.      Skąd mamy Twoje dane?
  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia wysłania oferty lub podpisania umowy.

  4.      Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Restauracje Malibu?
  Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie mają Państwo ani ustawowego, ani umownego obowiązku podania swoich danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja umowy nie będzie możliwa.
  Podstawą prawną naszych działań jest zasada, że przetwarzanie jest legalne, jeżeli jest niezbędne, dlatego też:
 • w przypadku konsumentów, przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa, które są niezbędne dla realizacji umowy.
 • w przypadku przedsiębiorców pracujemy na danych otrzymanych od Państwa oraz danych powszechnie dostępnych.

 • 5.      Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie mają Państwo ani ustawowego, ani umownego obowiązku podania swoich danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja umowy nie będzie możliwa.

  6.      Jakie masz uprawnienia wobec Restauracji Malibu w zakresie przetwarzanych danych?
  Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem. Niezależnie od powyższych praw przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

  7.      Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 • organom władzy publicznej – np. organom administracji, sądom, komornikom i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, rachunkowe, audytowe, prawne oraz z zakresu obsługi danych osobowych.
 • innym administratorom danych – wyłącznie w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy: (DJ, Fotograf, Kamerzysta, itp.).

 • 8.      Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  Dane przechowujemy w naszych systemach do czasu realizacji i rozliczenia umowy oraz przedawnienia roszczeń, których można dochodzić w związku z realizacją umowy. W przypadku wystawienia faktury przez dziesięć lat, licząc od daty wystawienia ostatniej faktury.

  9.      Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
  Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  10.      Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
  Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a osoba, której dane dotyczą nie jest przez nas profilowana.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie.